miércoles, 6 de enero de 2016

REGLAMENTO GRUP C SLOT CLUB TARRAGONA 2016

                               
CAMPIONAT GRUP C “DE CAIXA”. 
SLOT CLUB TARRAGONA 2016
REGLAMENT TÈCNIC

Vehicles admesos:

NISSAN R98C
MAZDA 787 B
TOYOTA 88C
PORSCHE 962 IMSA
PORSCHE 962 KH
PORSCHE 962 CLH
PORSCHE 956 KH
PORSCHE 956 KH
MERCEDES SAUBER C9
LANCIA LC2/85
LANCIA LC2/84

JAGUAR XJR12
JAGUAR XJR9
JAGUAR XJR6

Qualsevol model Gr.C que surti al mercat estarà automàticament homologat quan surti al mercat.
La carrosseria, cockpit i xassís haurà de ser d'estricte serie.


Es permet el repàs de rebaves sense excessos i adreçar-la si s'escau.
No es permet en cap cas que la llanda/pneumàtic sobresurti de la carrosseria.
Es permet eliminar els apendixs en forma triangular del xassís.
El iman ha de ser eliminat.

 Motor / Transmissió
El motor admès es el de serie,  MX06 V12/3 21.500 rpm. i la transmissió 9x28 de serie, marca Slot.it.


Suport motor

S'accepta qualsevol suport motor Slot.it que porten els Grup C de série, CH13b 0.0 mm offset, i CH70 0.5 mm offset.


Les dues configuracions permeses de la combinació: suport motor + llantes són:
Configuració A:  muntatge en línia suport offset  0,0 + diàmetre de la llanda 15,8.
Configuració B: de muntatge en línia suport offset 0,5 + diàmetre de la llanda 16,5.
En qualsevol cas, pinyó de 9 dents i corona original groga de 28 dents.
No està permés llastrar els models.
Suspensions
S'accepten les suspensions .

Llandes
Originals o qualsevol de Slot.it que respecti la mida original.
Ø15,8x8,2mm i 16,5 mm
Obligatori tapacubs de Grup C.

Pneumàtics
Davant
 lliure dins de les marques de slot.
L,eix de davant es pot aixecar mitjançant els pivots de plàstic d'slot.it o amb cargols M2 per evitar el contacte amb la pista.
Darrera
Scaleauto Spirit

Guia
Qualsevol de la firma Slot.it

Trenetes
Lliures

Eixos
Davant i darrera massís d’acer

Cargols
Lliures


TAULA DE PESOS CARROSSERIA

Model                                    Pes minim ( g )

Porsche 956 LH                             17.5
Mercedes Sauber C9                     18.00
Porsche 956 KH                             19.0
Lancia LC2/84                               20.0
Porsche 962 CLH                           17.0
Lancia LC2/85                               16.0
Porsche 962 KH                             17.0
Mazda 787 B                                 19.0
Jaguar XJR6/9                             19.5
Toyota 88 C                                  18.0
Jaguar XJR12                               20.0
Porsche 962 IMSA                       16.5


REGLAMENT ESPORTIU

Inscripcions: Es formalitzaran el mateix dia de la cursa durant les VERIFICACIONS. El preu serà 5 € ( Els socis del club tenen el descompte habitual).
VERIFICACIONS:  Un membre del club organitzador farà les funcions de verificador.  Una vegada finalitzats els entrenaments es procedirà a: lliurar els Cotxes participants al parc tancat.
CARRERA: Només els cotxes que hagin estat verificats podran participar en ella. La durada de la cursa serà de  8 minuts/ carril .El Carril d'inici s’escullirà mitjançant una pole en la primera cursa. A partir de la 2ª cursa ( inclosa) s'estableix un handicap pels 5 primers pilots de la general de tal manera: 5 voltes al 1e clasificat, 4 al 2o , 3 al 3e, 2 al 4a i 1 al 5e.

REPARACIONS: En cas de rotura d'aleró en carrera  aquest podrà ser reparat en primera instància, al finalitzar el temps de correr al carril (haurà de col·locar a la seva posició natural). Si es produeixen més trencaments, aquestes s’ hauran de fer en temps real de carrera i sempre mantenint  el disseny del model (veure Apartat tècnic reglament Carrosseria), i com a màxim en 5 voltes al circuit.

AVARIES TÈCNIQUES: En cas d'avaria de pista es buscarà la millor manera de fer reparació  per part de l'Organització, si és necessari es compensarà si hi ha algun equip afectat, ajustant al reprendre la cursa.

RECLAMACIONS: Qualsevol queixa per les VERIFICACIONS si ha de comunicar per escrit als organitzadors de la cursa.

SANCIONS: L'Organització de la cursa sancionarà amb exclusió de la mateixa qualsevol  manca de conducta antiesportiva o respecte als altres companys o membres d'equips.

PUNTUACIÓ: S'assignaran següents els punts en funció de l'Ordre d'arribada. Puntuen pel Campionat  els millors 5 resultats de les 7 curses de que consta aquest Campionat.
1º.- 25 punts
5º.- 14 punts
 9º.- 8 punts
13º.- 4 punts
2º.- 20 punts
6º.- 12 punts
10º.- 7 punts
14º.- 3 punts
3º.- 18 punts
7º.- 10 punts
11º.- 6 punts
15º.- 2 punts
4º.- 16 punts
8º.-  9 punts
12º.- 5 punts
16º.- 1 punt


Qualsevol dubte que no estigui contemplat en aquest reglament, es resoldrà dirigint-vos a la Organització.

No hay comentarios:

Publicar un comentario